All Collections
FAQ - Turkish
Genel
Ticombo maksimum fiyatı nasıl belirler?
Ticombo maksimum fiyatı nasıl belirler?

Alıcıları korumak amacıyla fiyat sınırları kullanılmaktadır

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Ticombo'daki tüm işlemlerin adil olmasını istiyoruz, bu nedenle orijinal fiyatlarda işaretlemelere izin veriyoruz, ancak bunları etkinliğe bağlı olarak dinamik fiyat sınırları ve maksimum işaretleme olanları ile sınırlandırıyoruz.
Biletlerin yüz değerini kontrol ediyor ve maksimum satış fiyatına kısıtlamalar getiriyoruz. Her iki fiyat da her teklifin ayrıntı sayfasında gösterilir.
Talebin ve arzın etkili ve şeffaf bir şekilde karşılanabildiği iyi işleyen bir pazardan en fazla yararlananların taraftarlar olduğuna inanıyoruz. Satıcılar biraz kar kazanırken, diğer taraftarlar uygun fiyatlarla bilet alabilirler, hatta başka bir web sitesinde satılan bir etkinliğe gitmeye karar vermiş olsalar bile.

Did this answer your question?