All Collections
FAQ - Turkish
Bilet Satın Alma
Bilet ilgili mekanda işe yaramadı?
Bilet ilgili mekanda işe yaramadı?

Bu nasıl olabilir ve şimdi ne olacak?

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago


Ticombo'daki tüm satıcıların, geçerli bilet satmaları ve biletlerin erişim izni verdiğinden emin olmak için gerekli tüm işlemleri yapmaları gerekmektedir. Müşterilerimizden hiçbiri henüz erişim reddi yaşamamış olsa da bu senaryonun olasılığı yok değil.

(1) Bilet işe yaramıyorsa, (2) bilet zaten kullanılmış ise veya (3) satıcı tarafından gerekli isim değişiklikleri yapılmamış ise ve bu sebeplerden dolayı mekana erişiminiz reddedilirse, satıcı sahtekarlık davranışında bulunmuş demektir.

Biletler geçersizse ve alıcıya Etkinliğe katılma hakkı sağlamıyorsa,  Etkinlikten sonraki 3 gün içinde bu konu hakkında Ticombo'ya bilgi verilmelidir. Alıcının, biletin ona Etkinliğe katılma hakkı sağlamadığına dair ek kanıt sunması gerekebilir.

Ticombo'yu bilgilendirmek için kullanıcı hesabındaki "Satın Alma İşlemlerim" bölümünde bir hak talebinde açmanızı öneririz. Lütfen hak talebini açmak için ilgili nedeni seçin.

Satıcıya yapılan ödemeyi otomatik olarak askıya alacak ve talebi araştırmaya başlayacağız. Fonlar, talebin nihai incelemesi tamamlandıktan sonra iade edilecektir.
Bu durumda, Etkinlik Korumasına yapılacak geri ödeme talebinizi derlemek için tüm bilgi, belge ve desteği sağlayacak olan Ticombo Personeli ile iletişime geçeceksiniz.

Did this answer your question?