Skip to main content
All CollectionsFAQ - DutchKaartjes Verkopen
Ik wil al mijn kaartjes in een klap verkopen, is dat mogelijk?
Ik wil al mijn kaartjes in een klap verkopen, is dat mogelijk?

Drie splitsopties om uit te kiezen

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Ja en het is ook niet zo moeilijk! Wanneer je een aanbod op Ticombo aanmaakt, kun je het splitstype kiezen tijdens de tweede stap. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

Niet splitse: alle kaartjes kunnen alleen samen in één klap worden gekocht
Splitsen op iedere manier: er kan een willekeurig aantal kaartjes worden gekocht, bijvoorbeeld als je 4 tickets te koop aanbiedt, dan kunnen er verschillende hoeveelheden worden gekocht: 1,2,3 of 4.
Laat er niet eentje over: bij dit splitstype zorgen we ervoor dat alle aantallen kaartjes kunnen worden verkocht, maar geen combinatie, waarbij er maar één kaartje overblijft. Dit wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat er altijd twee kaartjes over zijn, omdat twee kaartjes altijd eenvoudiger te verkopen zijn dan maar één kaartje.
! Vergeet niet dat alle kaartjes in één aanbieding altijd naast elkaar moeten zijn.

Did this answer your question?