Skip to main content
All CollectionsFAQ - DutchKaartjes Kopen
Mijn kaartje is niet op tijd geleverd.
Mijn kaartje is niet op tijd geleverd.

Neem contact op met de verkoper om je geld terug te vragen.

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Je kunt de leveringsstatus op ieder gewenst moment bekijken in het gedeelte "Mijn Aankoop" van je persoonlijke account op het Ticombo-platform.

Als je een papieren kaartje hebt aangeschaft, bestaat het risico dat het kaartje niet wordt geleverd voor de uiterste leverdatum die door de verkoper is aangegeven.

Neem contact op met de verkoper als je last hebt gehad van vertragingen bij de levering of als je denkt dat een bestelling niet op tijd zal worden geleverd. De kaartjes zijn mogelijk al onderweg.

Als je er niet in slaagde een oplossing te vinden met de verkoper voor een late levering, kun je Ticombo binnen 5 dagen na het verstrijken van de leveringsdatum, maar uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan het Evenement, vertellen over deze vertraging.

Om Ticombo te vertellen over een late levering, kun je een claim indienen in het gedeelte 'Mijn Aankoop' in het gebruikersaccountaccount. Selecteer de reden die van toepassing is voor het indienen van de claim.


We houden de betaling automatisch vast en we onderzoeken de aanvraag.
Het bedrag wordt terugbetaald bij de definitieve beoordeling van de claim.

Indien nodig dient de koper het kaartje terug te sturen naar Ticombo of de verkoper. Hij of zij is dus verplicht om het kaartje veilig te bewaren als het  evenement zou worden geannuleerd. Ticombo zal de koper hierover op tijd informeren.

Het kan zijn dat de te late levering eigenlijk fraude is. Zo worden alle verkopersinformatie (naam, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mail, enz.) die bij ons bekend zijn, aan de bevoegde autoriteiten verstrekt, samen met alle documentatie en aanvullende bewijzen die je zelf indient. Als het om fraude gaat, wordt de verkoper ook permanent verbannen van ons platform, zodat het niet nog een keer kan gebeuren.

Did this answer your question?