Skip to main content
All CollectionsFAQ - DutchVeiligheid
Kan een verkoper het kaartje afdrukken en zelf gaan?
Kan een verkoper het kaartje afdrukken en zelf gaan?

Nog een geval waarbij kopers worden gedekt door TicProtect

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Tot nu toe is het nog nooit voorgekomen op Ticombo. We erkennen echter wel dat er een mogelijkheid bestaat van misbruik. Als dit het geval is, dan zijn kopers 100% beschermd en krijgen hun geld terug van Ticombo. Verder kan Ticombo kosten in rekening brengen tegen de verkoper.

We doen veel moeite om ervoor te zorgen dat Ticombo een veilige community is door meerdere controles uit te voeren. We controleren de kaartjes om te bekijken of ze op geen enkele manier zijn bewerkt of aangepast. We staan mensen alleen toe om zich te registreren via Facebook, VKontakte, Google of een e-mailadres.

Om kaartjes te verkopen hebben we ook bankrekeninggegevens nodig die we verifiëren. Je kunt ook bekijken hoeveel kaartjes een verkoper heeft verkocht en of deze verkopen succesvol zijn verlopen. Op deze manier kun je zelf bepalen of je een verkoper wil vertrouwen of niet. Wanneer al deze controles mislukken, betalen we je het volledige bedrag terug en zullen we de frauduleuze verkoper van Ticombo voor altijd verbannen en al zijn of haar gegevens aan de autoriteiten overhandigen.

Did this answer your question?