All Collections
FAQ - Swedish
Sälja biljetter
Vad för slags biljetter kan jag sälja via Ticombo?
Vad för slags biljetter kan jag sälja via Ticombo?

Från e-biljetter till pappersbiljetter. Sälj alla vanliga liveeventbiljetter

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Du kan sälja alla typer av eventbiljetter på ticombo. Vi stödjer båda typerna av biljetter: fysiska biljetter (pappersbiljetter) samt digitala biljetter (e-biljetter).

E-biljetter laddas upp till ticombo-plattformen och skickas automatiskt till köparen när de har köpts.

Däremot kräver pappersbiljetter en fysisk leverans, som kommer att organiseras av biljettens säljare, antingen genom att överlämna biljetterna personligen i staden för eventet eller (2) via nationell/internationell postförsändelse inklusive spårningsnummer.

Använd bara ditt favoritpostföretag i ditt land och lägg till spårningskoden i vårt system. Vi kommer automatiskt att uppdatera köparen om leveransstatus.

Kommentar: Om du erbjuder säsongskort måste detta göras med leveransmetoden upphämtning.

Did this answer your question?