All Collections
FAQ - Swedish
Sälja biljetter
Hur redigerar eller raderar jag min lista?
Hur redigerar eller raderar jag min lista?

Ändra pris, leveransalternativ, ta bort biljetter eller pausa hela annonsen. Allt är möjligt i avsnittet "Min lista".

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

För att radera din annons måste du gå till din profil, Mina annonser och sedan efter att du har valt annonsen som du vill ta bort, Hantera min annons. En ny sida öppnas, längst ner till höger klickar du bara på 'Radera min annons' och 'Bekräfta' så kommer din annons att raderas!

För att redigera din annons måste du gå till din profil och sedan klicka på Mina annonser och Hantera på eventannonsen som du vill redigera. Vid denna punkt kommer sidan Hantera min annons att öppnas och du kan börja redigera.

Did this answer your question?