All Collections
FAQ - Swedish
Sälja biljetter
Jag vill sälja alla mina biljetter tillsammans, är det möjligt?
Jag vill sälja alla mina biljetter tillsammans, är det möjligt?

Tre olika alternativ att välja mellan

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Ja och det är lätt att göra det! När du skapar ett erbjudande på ticombo kan du välja typ av uppdelning i det andra steget. Du kan välja mellan följande alternativ:

Ingen uppdelning: Alla biljetter kan endast köpas tillsammans i ett parti
Frivillig uppdelning: Vilket antal biljetter som helst kan köpas, t.ex. om du säljer 4 biljetter kan varje biljett köpas separat: 1,2,3 eller 4.
Låt inte 1 vara ensam: I denna uppdelning ser vi till att alla antal biljetter kan säljas, men ingen kombination där bara en biljett skulle finnas kvar. Detta används ofta för att se till att det alltid finns två biljetter kvar, eftersom två biljetter är lättare att sälja än en enskild.
! Kom ihåg att alla biljetter i en annons alltid måste vara intill varandra.

Did this answer your question?