All Collections
FAQ - Swedish
Sälja biljetter
Varför måste alla platser vara intill varandra?
Varför måste alla platser vara intill varandra?

Alla platser i ett erbjudande/annons måste vara intill varandra

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Köpare antar att alla biljetter ligger intill varandra och därför måste alla biljetter som erbjuds i ett enda erbjudande/annons vara intill varandra. Om du vill sälja biljetter till platser som inte ligger intill varandra är det bara att skapa separata annonser.

På så sätt är det mycket enkelt för köpare att hitta de biljetter de söker, oavsett hur många biljetter de tänker köpa.

Did this answer your question?