All Collections
FAQ - Swedish
Köpa biljetter
Min biljett kom inte fram i tid.
Min biljett kom inte fram i tid.

Kontakta säljaren eller begär dina pengar tillbaka.

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Du kan granska leveransstatus när som helst i avsnittet "Mitt köp" på ditt personliga konto på ticombos plattform.

Om du har köpt en pappersbiljett finns risken att biljetten inte kommer att levereras före den sista leveranstiden som säljaren tillhandahåller.

Om du har utsatts för leveransförseningar eller förväntar dig att en leverans ska bli försenad, kontakta först säljaren. Biljetterna kanske redan är på väg.

Om du inte lyckats nå en lösning med säljaren för en sen leverans, kan du meddela Ticombo om en sådan försening inom fem dagar efter leveransdatumets utgång, dock senast 2 dagar före eventet.

För att meddela Ticombo om en sen leverans kan du öppna ett anspråk i avsnittet "Mitt köp" i användarkontokontot. Välj respektive skäl som gäller för att öppna anspråket.


Vi håller automatiskt utbetalningen till säljaren och undersöker förfrågan.
Pengarna kommer att återbetalas vid slutlig granskning av anspråket.

Vid behov måste köparen returnera biljetten till Ticombo eller säljaren. Han/hon är därmed skyldig att säkert bevara biljetten i händelse av att eventet ställs in. Ticombo informerar köparen om detaljer i detta avseende i god tid.

Det kan vara så att den missade leveransen egentligen är ett bedrägeri. Då kommer all information om säljaren (namn, bankkontonummer, telefonnummer, e-post osv.), som är känd för oss, att tillhandahållas de behöriga myndigheterna tillsammans med all dokumentation och ytterligare bevis du kommer att lämna in. Om det är ett bedrägeri kommer säljaren också att förbjudas permanent från vår plattform så att dessa händelser inte upprepas.

Did this answer your question?