All Collections
FAQ - Swedish
Köpa biljetter
Biljetterna var annorlunda än beställt.
Biljetterna var annorlunda än beställt.

Vad du kan göra om biljetten inte är den du beställt.

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Om du har fått en biljett som skiljer sig från den du har köpt, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via mail, chatt eller telefon. Vi hjälper dig att hitta en lösning. De flesta gånger är det ett misstag som gjorts av säljaren, vilket kan lösas ganska enkelt.

Om du inte har en överenskommelse med säljaren för en alternativ lösning kan du kräva tillbaka dina pengar genom TicProtect-programmet. Ett sådant krav måste göras inom fem dagar efter mottagandet av biljetterna, dock senast 2 dagar före eventet.

För att meddela Ticombo om en sen leverans kan du öppna ett anspråk i avsnittet "Mitt köp" i användarkontokontot. Välj "Fel information på biljetten" som ett skäl för att öppna anspråket.


Vi håller automatiskt utbetalningen till säljaren och undersöker förfrågan. Pengarna kommer att återbetalas vid slutlig granskning av ditt anspråk.

Vid behov måste köparen returnera biljetten till Ticombo eller säljaren. Han/hon är således skyldig att säkert bevara biljetten i händelse av att eventet ställs in. Ticombo informerar köparen om detaljer i detta avseende i god tid.

Did this answer your question?