All Collections
FAQ - Swedish
Köpa biljetter
Biljetten gällde inte på plats?
Biljetten gällde inte på plats?

Hur kan detta hända och vad händer nu?

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago


Alla säljare på ticombo är skyldiga att sälja giltiga biljetter och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att åtkomst ges. Även om ingen av våra kunder ännu har upplevt nekat inträde så är det ett möjligt scenario.

Om du nekas inträde till eventet eftersom (1) biljetten inte är giltlig eller (2) biljetten redan har använts eller (3) de nödvändiga namnändringarna inte har gjorts av säljaren, har säljaren agerat bedrägligt.

Om biljetterna är ogiltiga och köparen inte fick inträde till eventet måste Ticombo informeras inom tre dagar efter eventet. Köparen kan behöva tillhandahålla ytterligare bevis för att biljetten inte tillät honom/henne att delta i eventet.

Vi rekommenderar att du öppnar ett anspråk i avsnittet "Mitt köp" i användarkontokontot för att meddela Ticombo. Välj respektive anledning för att öppna ett anspråk.

Vi håller automatiskt utbetalningen till säljaren och undersöker förfrågan. Pengarna kommer att återbetalas vid slutlig granskning av ditt anspråk.
I detta fall kommer du att kontaktas av Ticombo-personalen som kommer att tillhandahålla all information, dokumentation och support för att sammanställa ditt ersättningskrav som ska lämnas in till Event Protect.

Did this answer your question?