All Collections
FAQ - Swedish
Säkerhet
Kan en säljare skriva ut biljetten och gå själv?
Kan en säljare skriva ut biljetten och gå själv?

Ett annat fall där köpare är täckta av TicProtect

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Hittills har det aldrig hänt på Ticombo. Vi erkänner dock att det finns en möjlighet till missbruk. Om detta skulle vara fallet är köpare 100% skyddade och får tillbaka sina pengar från ticombo. Ytterligare kan ticombo begära ersättning mot säljaren.

Vi satsar mycket på att se till att Ticombo är ett säkert community genom att utföra flertalet kontroller. Vi kontrollerar biljetterna för att se till att de inte redigerats eller ändrats på något sätt. Vi tillåter registrering endast genom Facebook, VKontakte, Google eller E-mail.

För att sälja biljetter behöver vi också bankkontouppgifter som vi verifierar. Du kan också granska hur många biljetter en säljare har sålt och om de har varit lyckade. På så sätt kan du själv bedöma om du ska lita på en säljare eller inte. Om alla dessa kontroller misslyckas ger vi dig full återbetalning, vi kommer att förbjuda den falska säljaren från Ticombo för evigt och lämnar in alla hans uppgifter till myndigheterna.


Did this answer your question?