All Collections
FAQ - Swedish
Säkerhet
Kan någon sälja en biljett två gånger?
Kan någon sälja en biljett två gånger?

Vad vi gör för att förhindra det och hur det fortfarande kan inträffa.

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Vi skannar alla streckkoder på varje biljett och kontrollerar om de redan såldes eller inte. När en säljare (av misstag) laddar upp samma biljett igen tas annonsen bort automatiskt.

Naturligtvis vet vi inte om säljaren är aktiv på andra webbplatser. Därför informerar vi omedelbart säljaren när biljetter har sålts på ticombo, för att minska risken för dubbelförsäljning, om säljaren skulle använda flera plattformar samtidigt.

Did this answer your question?