All Collections
FAQ - Swedish
Fotbolls-VM / Fotbolls-EM 2020 / OS
Kommer VM- / EM 2020- / OS-biljetterna vara i mitt namn?
Kommer VM- / EM 2020- / OS-biljetterna vara i mitt namn?

Hur biljetterna kan överföras

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Arrangören öppnar överföring av gäster inom applikationskonton. Säljare uppmanas att se till att rätt namn och detaljer finns på biljetterna. Våra säljare uppmanas att se till att rätt namn och detaljer finns på biljetterna. Alla försäljningar på Ticombo är skyddade av vårt TicProtect Program med 100% försäkring. För mer information, besök vår sida för Användarvillkor. Vänligen se även vår sida angående Begränsningar för andrahandsförsäljningar.

Did this answer your question?