All Collections
FAQ - Croatian
Općenito
Mogu li koristiti Ticombo bez Facebooka, VK-a ili Google računa?
Mogu li koristiti Ticombo bez Facebooka, VK-a ili Google računa?

Računi na društvenim medijima pružaju dodatni sloj sigurnosti. Međutim, možete izraditi račun i koristeći svoju e-mail adresu.

Thomas avatar
Written by Thomas
Updated over a week ago

Usredotočeni smo na sigurnost kako kupaca, tako i prodavača. Stoga zahtijevamo od svih korisnika da koriste svoje postojeće račune na društvenim mrežama ili e-poštu za pristup tržištu ticombo. Stoga svi korisnički računi imaju dodatnu razinu sigurnosti koja se temelji na društvenim dokazima i čvrstim standardima provjere Facebooka, Googlea, VK-a ili verificirani putem e-pošte.

Did this answer your question?